Afscheid praktijkverpleegkundige Nathalie

Tot onze spijt nemen we afscheid van onze praktijkverpleegkundige Nathalie. We bedanken haar voor haar grote inzet voor de praktijk en wensen haar veel succes toe op haar verdere pad!