Nieuws maak een afspraak

BEDANKT OAKJE!

07/05/2024

Helaas nemen we afscheid van onze secretariaatsmedewerker Oakje. We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking en haar inzet voor de praktijk en onze patiënten. We wensen haar dan ook veel succes in haar verdere loopbaan!

WELKOM CHARLOTTE!

25/03/2024

Op 1 april verwelkomen we dr. Charlotte De Bruyn in onze praktijk. Zij is huisarts in opleiding, of kortweg “haio”, en zal de laatste 18 maanden van haar vervolgopleiding in de huisartsengeneeskunde bij ons volbrengen.

Dr. De Bruyn neemt deel aan alle aspecten van het huisartsgeneeskundig werk: zelfstandig spreekuur, huisbezoeken, wachtdiensten, dagelijkse patiëntenbriefing en praktijkoverleg. Zo kan ze op elk moment beroep doen op één van de andere artsen indien overleg zinvol lijkt. Zo ondersteunen we en leren we van elkaar.

We wensen haar een boeiende tijd toe!

BEDANKT EMMA!

25/03/2024

Op vrijdag 29/03/24 nemen we tot onze spijt afscheid van dr. Emma Demeulenaere. Wij willen haar van harte bedanken voor de fijne samenwerking en haar grote inzet voor onze patiënten en de praktijk. Wij zullen haar enorm missen, maar wensen haar heel veel succes en het beste toe in haar verdere carrière.

Vacature: Medewerker medisch secretariaat (interim)

12/03/2024

In deze boeiende maar ook uitdagende tijd voor huisartsen en huisartsenpraktijken is een goede ondersteuning van groot belang. In dat kader zijn we op zoek naar een enthousiaste secretariaatsmedewerker voor een vervangopdracht. Iemand met sterke communicatieve vaardigheden en een positieve ingesteldheid die onze huisartsenpraktijk mee uitstraling geeft!

Word jij onze nieuwe secretariaatsmedewerker? Klik hier voor de vacature.

WELKOM DR. SERAPHINE LUYTEN!

14/02/2024

Vanaf maandag 19/02/24 verwelkomen we een nieuwe arts in onze praktijk, dr. Seraphine Luyten.

Dr Seraphine Luyten heeft reeds een 10-tal jaar ervaring als huisarts. Ze is afkomstig van Tervuren en verhuisde recent met haar gezin naar Brugge. Een nieuwe wind door de praktijk is altijd inspirerend en verrijkend. We zijn blij en benieuwd om samen van start te kunnen gaan. We wensen haar heel veel succes toe!

BEDANKT KRISTEL!

14/02/2024

Met spijt in het hart nemen we afscheid van secretariaatsmedewerker Kristel Pyck. We zijn dankbaar voor haar inzet voor de patiënten en de praktijk de voorbije jaren. We wensen haar dan ook het allerbeste toe!

Nieuwjaarswens

22/12/2023

Een nieuw jaar:

Bruisend en Sprankelend

Stralend en Schitterend

Gezond en Gelukkig

Zorgeloos en Prachtig

 

Wij wensen jullie Warme Feestdagen!

Team huisartsenpraktijk de Stoute

Missed Appointment

15/12/2023

Dear Patients,

Lately in our practice we are more and more confronted with patients who do not keep their appointments without notifying us. This is very annoying as we have to refuse other patients who need medical help.

May we kindly ask you, if you are unable to attend, to cancel your appointment in time.

Without timely cancellation, we will be forced to charge you for this consultation (30 euros fully charged to the patient).

Thank you in advance for your understanding!

Niet nakomen van een afspraak

14/12/2023

Beste patiënten,

De laatste tijd worden we in onze praktijk helaas meer en meer geconfronteerd met patiënten die hun afspraak niet nakomen zonder ons te verwittigen. Dit is erg vervelend daar we andere patiënten die medische hulp nodig hebben moeten weigeren.

Mogen wij u daarom vriendelijk vragen indien u verhinderd bent, steeds uw afspraak tijdig te annuleren.

Zonder tijdige annulatie zullen wij dan ook genoodzaakt zijn deze consultatie aan te rekenen (30 euro volledig ten laste van de patiënt).

Alvast bedankt voor jullie begrip!

TELEFOON PROBLEMEN

16/11/2023

Beste patiënten,

Wij zijn momenteel telefonisch niet bereikbaar wegens problemen met het internet. Wij doen er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Onze excuses voor het ongemak!

Team HAP de Stoute

Welkom Navy-Lee

11/10/2023

Heuglijk nieuws! Onze secretariaatsmedewerker Oakje Schouteere is bevallen van een flinke zoon, Navy-Lee. Wij wensen haar en haar gezin heel veel geluk toe!

INSCHRIJVING GRIEPVACCINATIE

28/09/2023

Ook dit jaar organiseren wij griepvaccinatienamiddagen.

De namiddagen gaan door op vrijdag 17/11, maandag 20/11, vrijdag 24/11 en maandag 27/11 telkens van 14u tot 16 u.

U kunt hiervoor een afspraak vastleggen bij het secretariaat.

Het vaccin kan vanaf 01/10/23 zonder voorschrift afgehaald worden bij de apotheek.

Inschrijving covidvaccinatie

28/08/2023

Vlaanderen gaat vanaf midden september 2023 van start met de nieuwe COVID-19 vaccinatiestrategie. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt daarbij strikt opgevolgd. Aan de risicogroepen wordt het vaccin sterk aanbevolen. Voor andere individuele personen staat het vrij om zich te laten vaccineren. De vaccinaties zullen dit najaar worden toegediend via de eerstelijn: huisartsen, apothekers en verpleegkundigen.

De boostervaccinatie wordt aangeraden voor patiënten die behoren tot één van de volgende risicogroepen:

 • iedereen van 65 jaar of ouder
 • alle personen met eerder vastgestelde ernstige aandoeningen
 • alle personen met een verzwakte weerstand
 • zwangere vrouwen
 • alle personen werkzaam in de zorgsector, in en buiten zorginstellingen

Onze praktijk organiseert 2 vaccinatiemomenten, namelijk op vrijdag 22 september en op vrijdag 20 oktober. Deze gaan door in onze huisartsenpraktijk zelf (Karel de Stoutelaan 164/001 in Brugge). De meest kwetsbaren raden we aan om zich zo spoedig mogelijk te laten vaccineren, en dus niet te wachten op het aangepast vaccin. Het aangepast vaccin aan de huidige virusvariant zal vermoedelijk pas beschikbaar zijn vanaf begin oktober.

De vaccins moeten op voorhand besteld worden en zijn, na optrekken, slechts enkele uren houdbaar. Dit vereist een goede organisatie. Daarom vragen we om telefonisch in te schrijven op het nummer 050/31 18 18 of via het secretariaat voor één van de 2 vaccinatiedagen:

 • Vrijdag 22 september, inschrijving ten laatste op ma 11/09
 • Vrijdag 20 oktober, inschrijving ten laatste op ma 09/10

Wenst u meer informatie over de covid- en griepvaccinatiecampagnes? Neem dan een kijkje op de website www.laatjevaccineren.be.

Welkom An-Sofie!

16/08/2023

Vandaag verwelkomen we mevr An-Sofie Van Damme in ons team. An-Sofie zal het secretariaat versterken naar aanleiding van het bevallingsverlof van Oakje. An-Sofie heeft al heel wat ervaring als medewerker in een huisartsenpraktijk. Haar enthousiasme zal jullie vast en zeker bekoren 🙂 We wensen haar een goede start en veel succes!

Elektriciteitsproblemen

06/07/2023

Beste patiënten,

Omwille van elektriciteitsproblemen door werken van Fluvius zijn wij vandaag telefonisch moeilijk bereikbaar, waarvoor onze excuses.

U kunt ons wel altijd contacteren per mail: secretariaat@destoute.be

Alvast bedankt voor jullie begrip.

Team Huisartsenpraktijk De Stoute

HUISARTSENWACHTPOST

22/05/2023

Heeft u een dringend medisch probleem waarmee u niet kan wachten tot uw eigen huisarts terug bereikbaar is,  dan is de huisartsenwachtpost er om u te helpen.

Kom NIET voor informatie, attesten, chronische aandoeningen of niet dringende medische problemen.

Mocht u twijfelen of u werkelijk een afspraak nodige hebt, raadpleeg zeker https://www.moetiknaardedokter.be

Op basis van een aantal korte vragen wordt advies gegeven of u al of niet contact dient op te nemen met de dokter.

WERKZAAMHEDEN IN DE STRAAT/ BUURT

02/05/2023

Er zijn grote werkzaamheden bezig in de straat met vnl. PARKEERHINDER en TOEGANKELIJKHEID aan het voetpad.  Gelieve daarmee rekening te houden om tijdig aanwezig te kunnen zijn voor uw gemaakte afspraak.  Deze hinder zou nog aanhouden tot en met 17/05.

VACATURE: Medewerker medisch secretariaat (interim met optie vast)

24/03/2023

We zijn op zoek naar een enthousiaste secretariaatsmedewerker voor een vervangopdracht met optie vast. Ken je iemand met sterke communicatieve vaardigheden en een positieve ingesteldheid? Klik dan hier voor de vacature en wie weet geeft die persoon binnenkort onze huisartsenpraktijk mee uitstraling!

2023 !

09/01/2023

2022 is bijna vervlogen,
2023 staat reeds voor de deur.
Een nieuw jaar met nieuwe dromen,
alles krijgt een nieuwe kleur.
Veel geluk en vrede,
veel liefde voor elkaar.
Aandacht voor de naaste.
Het wordt een prachtig jaar!

Nieuwjaarswens

23/12/2022

Als we allemaal beetje zorgen voor elkaar,

dan wordt het een geweldig nieuw jaar!

 

Fijne feestdagen!

Team huisartsenpraktijk de Stoute

Betrouwbare medische info op mensenmaat

15/12/2022

De website Gezondheid en Wetenschap heeft als doel patiënten en burgers te informeren met betrouwbare gezondheidsinformatie. Naar schatting verwerft 75% van de mensen kennis over gezondheid via de media. Op deze site kunnen patiënten en burger allerlei informatie terugvinden over de gezondheid in het algemeen.

Een gemakkelijk hulpmiddeltje dus. De website Gezondheid en Wetenschap biedt ook eerstehulptips aan, een maandelijkse podcast en een wekelijkse nieuwsbrief.

Naast zeer nuttige informatie verschijnen er ook minder correcte commentaren en soms ronduit verkeerde adviezen. Mensen weten vaak niet wat ze nog moeten geloven.

Daarom ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam), met financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, de onafhankelijke website Gezondheid en Wetenschap. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek.

Hieronder vinden jullie de link terug:

https://www.gezondheidenwetenschap.be/

Vacature: Huisartsenpraktijk de Stoute in Brugge zoekt vierde vaste arts

24/10/2022

Huisartsenpraktijk de Stoute is gelegen in de wijk Kristus Koning aan de rand van Brugge centrum. De wijk vormt een aangenaam werkgebied met een zeer diverse patiëntenpopulatie. We zijn een monodisciplinaire groepspraktijk met 3 vaste artsen, 1 arts in samenwerking en een haio. We worden ondersteund door 2 secretariaatsmedewerkers. Samen vormen we een hecht en gekleurd team.

De praktijk biedt tal van groei- en ontwikkelkansen in de nabije en verdere toekomst. Deze willen we graag grijpen en we kunnen hierbij best nog wat hulp gebruiken. Daarom zoeken wij een enthousiaste collega die mee aan de praktijk wil bouwen. We houden van authenticiteit en dynamiek.

We werken met het medisch programma CareConnect. Consultaties zijn steeds op afspraak. 2 à 3 huisbezoekmomenten per week per arts. Werktijden overeen te komen. Georganiseerde wachtdienst van de regio.

 

Interesse? Contacteer ons per mail (Gheysens@destoute.be)

UPDATE 17/10/2022: Procedure als je je ziek voelt (van toepassing vanaf de leeftijd van 6 jaar)

24/10/2022

Heb je één van de volgende (milde) symptomen ? Blijf thuis en contacteer NIET je huisarts, maar gebruik de zelfevaluatietool.

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Het testen bij symptomen wordt sterk aanbevolen

 • bij nauw contact (zoals in het gezin) met ernstig immuungecompromitteerde patiënten;
 • voor alle zorgverleners

Als blijkt dat je je best laat testen, kan je een zelftest uitvoeren, of kan je je laten testen bij een apotheker (RAT-test). Met de testcode die je via de tool krijgt, kan je een afspraak maken bij een apotheker voor een terugbetaalde test. Zonder testcode, kan je ook een afspraak maken, maar dan wordt je test niet terugbetaald. Een zelftest wordt ook niet terugbetaald.

Via deze lijst vind je de apothekers bij wie je een tekst kan laten afnemen. Je krijgt dan het resultaat na ongeveer 15 minuten.

Je raadpleegt best een arts

 • Als je een hoger risico op ernstige COVID-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz),
 • als je symptomen verergeren of langer dan 5 dagen duren

Je arts kan dan op basis van je individueel geval beslissen of een (tweede) test aangewezen is, en zo ja, met welk type test.

In afwachting van je resultaat:

 • Blijf thuis als het kan.
 • Als je niet kan thuisblijven, draag dan altijd een mondmasker buitenshuis, zoals op het openbaar vervoer
 • Bewaar afstand van je vrienden, familieleden of collega’s, zolang je klachten hebt. Zo vermijd je dat je andere mensen besmet.

Is de test positief?

 • Ga in isolatie. Blijf minstens 7 dagen thuis vanaf het begin van de symptomen.
 • Volg het advies van je huisarts, als je die hebt geraadpleegd.
 • Verlaat je huis pas na 7 dagen
  • Als je al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt.
  • Als je symptomen klinisch verbeterd zijn.

  Draag dan nog wel 3 dagen een mondmasker buitenhuis

Is de test negatief?

Ook bij een negatieve test blijf je best thuis (en/of draag je een mondmasker), zolang de symptomen duren. Een negatief resultaat met een zelftest sluit een besmetting met het COVID-19 virus immers niet noodzakelijk uit. Bovendien wordt ook de overdracht van andere luchtwegvirussen (zoals het griepvirus) best voorkomen.

Bron: Sciensano

Een gewone snotneus of toch corona? Wat moet je doen bij twijfel?

28/09/2022

De mondmaskers, QR-codes en andere corona-maatregelen lijken intussen relieken van een ver vervlogen tijd, maar als je vermoedt covid-19 te hebben opgelopen, zijn de procedures onveranderd.

Kort gesteld: Wie ouder dan zes jaar is en symptomen heeft, moet zich laten testen. Test je positief? Dan blijf je minstens zeven dagen in isolatie.

In detail: Heb je last van hoest, ademhalingsmoeilijkheden, koorts, algemene pijnklachten, moeheid, smaakverlies of verlies van reukzin, diarree? ‘Blijf thuis en contacteer je huisarts niét’, staat er op de federale website info-coronavirus.be.

Ga in isolatie en vervolgens vul je een vragenlijst in op de zelfevaluatietool. Als daaruit blijkt dat een test niet nodig is, mag je uit isolatie. Is er wel een test nodig, dan krijg je een code waarmee je een gratis test kunt boeken. Dat kan bij een apotheker of testcentrum. Op apotheek.be vind je een lijst met alle apotheken waar tests afgenomen kunnen worden.

Tot je resultaat blijf je in isolatie. Bij een positief resultaat, verlaat je je huis pas na zeven dagen als je al minstens drie dagen geen koorts meer hebt en als je symptomen klinisch verbeterd zijn. Neem contact op met de praktijk voor een arbeidsongeschiktheidsattest als het onmogelijk is om thuis te werken.

In vergelijking met deze periode vorig jaar zijn de regels en procedures dus ongewijzigd. Het enige verschil met vorig jaar is dat quarantaine, de term gebruikt voor personen die (nog) geen covid-19 hebben maar wel blootgesteld werden aan het virus, momenteel over het algemeen niet meer van toepassing is.

 

Lees ook: https://www.standaard.be/cnt/dmf20220928_92011064

GRIEPVACCINATIENAMIDDAGEN

27/09/2022

Ook dit jaar organiseren wij griepvaccinatienamiddagen.

Deze namiddagen gaan door op

 • maandag 07/11/22
 • woensdag 09/11/22
 • donderdag 17/11/22
 • maandag 21/11/22
 • donderdag 24/11/22

telkens van 14u tot 16u.

U kunt daarvoor enkel telefonisch een afspraak inboeken via het secretariaat, bij voorkeur in de voormiddag tussen 8u en 12.15u.

 

 

Welkom Emma !

02/09/2022

Wij verwelkomen vanaf 1 oktober onze nieuwe afgestuurde erkende arts, huisarts-in-opleiding (HAIO) Dr. Emma Demeulenaere. Om de werking van de praktijk te leren kennen zal zij de komende weken meevolgen met Dr. Decorte. Na deze periode zal zij haar eigen consultaties en huisbezoeken opnemen. Uiteraard wordt zij met raad en daad bijgestaan door de andere artsen.  We wensen haar alvast een boeiende tijd toe.

Bedankt Lisa !

24/08/2022

Tot onze spijt nemen we op 16/09/2022 afscheid van Dr. Lisa Haegeman. Wij willen haar bedanken voor haar grote inzet in de praktijk en haar zorg voor de patiënten. We zullen haar enorm missen, maar wensen haar veel succes en al het beste toe in haar verdere carrière.

Zomeren…

20/06/2022

Eindelijk is het dan vakantie!

Niet dat moet en niksen mag.

Ruik de zee en hoor de vogels

op een zwoele zomerdag.

 

Eindelijk is het dan vakantie!

Voel het zonlicht op je snoet

en het zand tussen je tenen.

Niksen mag en niets dat moet.

 

Fijne zomer!

Telefoon problemen

28/03/2022

Beste patiënten,

Vandaag zijn er heel wat problemen met de telefoon. De lijnen komen bij ons niet allemaal door wegens problemen met het internet.

Onze excuses voor het ongemak!

Team HAP de Stoute

Aanvragen CTPC bij positieve zelftest

31/01/2022

Wie een positieve zelftest afgelegd heeft, kan voortaan een CTPC verkrijgen via:

https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest

 

TIJDELIJK CALLCENTER VOOR CORONA-ZIEKTEATTEST REGIO BRUGGE

25/01/2022

Inwoners van Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem, Brugge, Blankenberge, Damme-Sijsele, Zuienkerke, Wenduine – De Haan en Knokke-Heist kunnen vanaf dinsdag 25 januari tot en met maandag 28 februari 2022 terecht voor het aanvragen van een corona-ziekteattest.

FRAUDE MET QUARANTAINETESTEN

Een corona-ziekteattest heb je nodig wanneer je werkgever dit vraagt. Het attest kan worden aangevraagd en afgeleverd bij een officieel bevestigde positieve PCR-test of snelle antigeentest. Voor positieve zelftesten kunnen geen ziektebriefjes worden aangevraagd of afgeleverd.

Voor heel wat werkgevers volstaat een quarantaine-attest dat je zelf kan aanvragen.

Eerder deze week bleek dat veel werknemers een ziektebriefje indienen om volledig loon terug te krijgen, in plaats van quarantaine-attest waarbij je slechts 70 procent terugbetaald wordt.

De medewerkers van dit tijdelijk callcenter zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 en 13 uur. Ook via 050 44 86 86 kan je zo’n ziekteattest aanvragen.

24/12/2021

Aangepaste openingsuren op 24 en 31 dec

20/12/2021

Op 24 en 31 zal de praktijk gesloten zijn vanaf 12u30. We blijven wél telefonisch bereikbaar voor dringende problemen tot 19u.

 

Nieuwjaarswens

13/12/2021

Proost op de liefde,

op gezondheid en elkaar.

Proost op het leven vieren

en op een lief nieuw jaar!

 

Team HAP de Stoute

Corona-infolijn (ook beschikbaar in het weekend en feestdagen)

15/11/2021

Gelieve bij vragen rond COVID-19 eerst te bellen naar de corona-infolijn op het nummer 0800 14 689.

Uitbreiding van de openingsuren corona-infolijn 0800 14 689 in het weekend

De algemene corona-infolijn 0800 14 689 zal vanaf donderdag 11 november opnieuw bereikbaar zijn in het weekend en op feestdagen.

De openingsuren worden ook uitgebreid van 9.00 tot 18.00 uur.

Voor veel gestelde vragen kunnen patiënten hier terecht: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Aanmaken CTPC code via mijngezondheid.be / Gelieve bij milde klachten onderstaande link te gebruiken

04/11/2021

Surf naar de website www.mijngezondheid.be.

Klik op ‘self assessment testing – SAT’.

U komt op een pagina terecht waar onderdaan de pagina de vragenlijst zal starten.

Er wordt vervolgens een advies geformuleerd. Afhankelijk van het advies, staat er vermeld of u zich wel of niet moet laten testen.

Indien u zich wel moet laten testen, staat er bij het advies een link verwerkt waarop u kan klikken om een code aan te vragen.

Vooraleer u een code kan aanmaken moet u inloggen met e-ID of itsme. Na inloggen met itsme komt u op een scherm waar u uw GSM en mailadres moet invullen. Zodra ingevuld, klikt u op aanvragen.

OPGELET: u bent nu in het bezit van een code, maar vergeet zeker niet dat er ook een AFSPRAAK moet gemaakt worden in één van de testcentra.
Een afspraak inboeken doet u eveneens via de website www.mijngezondheid.be

Klik op de streepjes links bovenaan op je scherm of ga terug naar www.mijngezondheid.be. Klik vervolgens op ‘afspraak maken voor een test met een code’.

Een nieuw scherm opent. U geeft aan dat u een activatiecode heeft. Er worden nog enkele bijkomende vragen gesteld. Vul de vragen en klik onderaan de pagina op ‘kies een staalafnamepost’.

 

 

 

Hoogrisico contact gehad?

26/10/2021

Vanaf nu is het enkel mogelijk om een corona test in te boeken als uw symptomen hebt of ziek bent.

Heeft u melding of een bericht gekregen dat u een hoog risico contact hebt gehad, dan is het niet meer mogelijk om zich in de praktijk te laten testen.

Hieronder vindt u de website hoe je zelf een CTPC code aanmaakt om een afspraak te verkrijgen in het gewenste testcentrum

https://www.testcovidnwvl.be/nl/hoe-je-laten-testen-en-wat-na-een-positieve-zelftest/

GRIEPVACCINATIEMOMENTEN

01/10/2021

Ook dit jaar organiseren wij griepvaccinatienamiddagen.

De namiddagen gaan door op vrijdag 05/11, maandag 08/11, maandag 15/11, donderdag 18/11 en donderdag 25/11 telkens van 14u tot 16u.

U kunt hiervoor een afspraak vastleggen bij het secretariaat.

Het vaccin kan vanaf vrijdag 01/10 zonder voorschrift afgehaald worden bij de apotheek.

 

HOE ZELF EEN AFSPRAAK MAKEN OM EEN REISTEST TE BOEKEN?

07/07/2021

Ga naar www.mijngezondheid.be
Aanmelden op het portaal Mijngezondheid (rechts bovenaan)

Drukken op ‘Codes voor gratis of betalende PCR-testen’
> Gegevens invullen

Als u de code heeft ontvangen kunt u daarmee een afspraak maken in het Testcentrum te Daverlo

Ga naar www.testcovidnwvl.be
Druk rechts bovenaan op ‘Boek hier uw corona afspraak’

Als postcode kan u invullen: 8000 of 8310 en dan op het gewenste tijdstip uw afspraak boeken.

GRATIS REISTESTEN VANAF 28/06/21

25/06/2021

Vanaf maandag 28 juni 2021 zal iedere Belg die nog geen twee weken volledig gevaccineerd is twee keer een gratis test kunnen laten afnemen. Hiervoor moet men een speciale code aanvragen via www.mijngezondheid.be.

Deze code blijft tien dagen geldig en is nodig om een
afspraak te maken in het testcentrum. Ook voor kinderen die op hetzelfde adres wonen, kan men als ouder op die manier een code aanmaken.

Ook mensen die geen recht hebben op een gratis test kunnen via mijngezondheid.be een testcode ontvangen, Zij zullen na hun test een factuur van 55 euro via de post ontvangen.

Wie naar het testcentrum Daverlo (Dries 2, 8310 Assebroek) komt, moet vanaf maandag 28 juni op voorhand een afspraak maken. Zomaar langskomen zonder afspraak, kan vanaf dan dus niet meer. Een afspraak vastleggen kan via www.mijngezondheid.belgie.be of via www.testcovidnwvl.be

Belgen die nog niet voldoen aan de voorwaarden kunnen sinds 26/06 zelf een CTPC  maken voor (gratis) reistest in een testcentrum.

Dit kan via mijn gezondheid.be. Alleen de patiënt kan deze CTPC code aanvragen. Bij het aanvragen van de test zal de patiënt de melding krijgen of dit al dan niet een gratis test is. Zo kunnen ook patiënten die door de gratis test heen zijn of vaccinatie geweigerd hebben zelf een code aanmaken voor een pre-reistest.

Bij het boeken van de test wordt automatisch de reden van staalafname en contactgegevens gegenereerd waardoor het testresultaat automatisch op de juiste (Europese) manier toekomt. Er wordt gekeken om overal voldoende capaciteit te voorzien.

Belgen naar het buitenland: vanaf 14/06 zonder afspraak in Daverlo tussen 13u en 15u30

14/06/2021

Op vraag van de labo’s Az Sint-Jan en Az Sint- Lucas en op vraag van vele huisartsen biedt het testcentrum Daverlo het volgende aan voor de vertrekkende reizigers:

Belgen die zich moeten / willen laten testen voor een trip naar het buitenland kunnen vanaf maandag 14 juni  tussen 13u en 15u30 terecht in Daverlo.

– Zonder afspraak

– Zonder CTPC code

– Het resultaat en attest in de juiste taal wordt gemaild door het labo

– De factuur wordt per post achter gestuurd.

– 7/7 (dus ook in het weekend)

Vaccinatiebewijs voor reizen

01/06/2021

Met de reizen in het vooruitzicht komen er weer meer en meer vragen naar de huisarts toe rond attesten, vaccinatiebewijzen,…

Als een patiënt een vaccinatiebewijs wil, kan hij dit zelf afdrukken via de de website van het Brusselse gewest (werkt ook voor inwoners van Vlaanderen).

Patiënt moet inloggen met identiteitskaartlezer of ItsMe.

Daarna op het tabblad COVID-19-vaccinatieoverzicht klikken en dan staat er halverwege de pagina “Voor een afdrukbaar document klik hier”.

Dit document bevat dan alle officiële gegevens van de patiënt.

Onderaan kan er geklikt worden op Printen en naast dit icoontje kan ook nog de taal van het document gekozen worden (Nederlands, Frans of Engels)

https://brusselshealthnetwork.be/nl/ 

Welkom Lisa!

31/03/2021

Op 1 april verwelkomen we Dr Lisa Haegeman in onze praktijk. Zij is huisarts in opleiding, of kortweg “haio”, en zal de laatste 18 maanden van haar vervolgopleiding in de huisartsgeneeskunde bij ons volbrengen.

Dr Haegeman neemt deel aan alle aspecten van het huisartsgeneeskundig werk: zelfstandig spreekuur, huisbezoeken, wachtdiensten, dagelijkse patiëntenbriefing en praktijkoverleg. Ze kan ze op elk moment beroep doen op één van de andere artsen indien overleg zinvol lijkt. Zo ondersteunen we en leren we van elkaar.

We wensen haar veel succes!

Welkom Oakje!

22/03/2021

Graag verwelkomen we Oakje Schouteere in ons team. Ze zal het secretariaat versterken en u met veel plezier te woord staan aan de balie en de telefoon.

We wensen haar veel succes toe!

 

Daar dromen wij van…

23/12/2020

Op een 2021

vol warmte en knuffels

zonder angst voor elkaars gezondheid,

vol zuurstof en vrijheid

genieten van elkaars nabijheid!

 

Fijne feestdagen!

Team HAP de Stoute

DR. ELIEN GHEYSENS AFWEZIG IN JANUARI

15/12/2020

Dr. Elien Gheysens zal gedurende de maand januari afwezig zijn.

Vanaf februari is Dr. Gheysens terug aanwezig op de praktijk.

Wanneer moet je je laten testen? Wanneer moet je in quarantaine of isolatie? Wat met de Covid-vaccinatie?

29/10/2020

 

Op de website www.testcovidnwvl.be kan u de meest uptodate informatie terugvinden betreffende de Covidtesten. Op de website www.laatjevaccineren.be de laatste berichten over de vaccinatie tegen Covid-19.

Neem ook eens een kijken op de website van Sciensano

DANK JE WEL DR. ASTRID

29/10/2020

We nemen afscheid van onze vervangarts Dr. Astrid.  We willen haar bedanken voor haar bijzondere inzet voor de praktijk en wensen haar erg veel succes bij de uitbouw van haar eigen praktijk!

GRIEPVACCINATIENAMIDDAGEN

14/09/2020

Wij organiseren ook dit jaar griepvaccinatiemiddagen.

Voor de risicopatiënten gaan deze door op 19, 21, 22, 26, 28 en 29 oktober .

De griepvaccinatienamiddagen voor de patiënten die niet tot de risicogroep behoren gaan door op 16, 18 en 19 november.

U kunt hiervoor een afspraak vastleggen bij het secretariaat. Het voorschrift voor het vaccin kan ook op het secretariaat opgehaald worden.

Vanaf 4 mei veilige heropstart van de ‘gewone’ zorg

30/04/2020

Vanaf 4 mei kan u opnieuw voor alle zorgen op de praktijk terecht. Om dit op een veilige manier te laten verlopen, hebben we onze werking aangepast.

– Om een afspraak te maken dient u steeds TELEFONISCH contact op te nemen. Onze secretariaatsmedewerkers zullen u enkele gerichte vragen stellen om mogelijke COVID-19 besmette patiënten te onderscheiden van andere patiënten. Bij een mogelijke besmetting zal een arts u telefonisch verderhelpen, in alle andere gevallen kan u op de consultatie langskomen.

– Om het besmettingsrisico voor iedereen zo laag mogelijk te houden, willen we jullie vragen om de volgende RICHTLIJNEN te respecteren:

 • Kom alleen naar uw afspraak of met maximaal 1 begeleider
 • Draag een stoffen of chirurgisch mondmasker 
 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen en het buitengaan van de praktijk
 • Houd afstand aan de balie en in de wachtkamer
 • Betaal bij voorkeur met Bancontact

– Alle praktijkruimtes worden elke dag grondig gepoetst en meerdere malen per dag ontsmet.

Spreek ons zeker aan als u hierover vragen of bezorgdheden hebt. We staan jullie met plezier te woord. Tot binnenkort!