Praktijkinfo maak een afspraak

Visie

Huisartsenpraktijk de Stoute is een plaats waar u terecht kunt voor kleine en grote lichamelijke aandoeningen alsook voor emotionele en psychische ondersteuning. Samen met u willen we werken aan uw gezondheid, in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. We streven steeds naar een oplossing op maat. We werken nauw samen met andere zorgverleners op de eerste lijn (kinesist, diëtiste, psychotherapeut, thuisverpleging, …) We overleggen regelmatig met specialisten en verwijzen door zo nodig.

Aanbod

Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod:

 • Diagnose en behandeling van acute infecties bij volwassenen en kinderen
 • Diagnose en behandeling van orthopedische aandoeningen
 • Opvolging van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en longziekten, artrose enz.
 • Aanpak en begeleiding bij psychische problemen
 • Eerste zorgen bij dringende zaken zoals bewustzijnsverlies, stuipen, hoge koorts, hevige buikpijn, pijn op de borst, allergische reacties, kortademigheid enz.
 • Preventieve onderzoeken zoals screening naar baarmoederhalskanker, darmkanker, borstkanker en hart- en vaatziekten
 • Rookstopbegeleiding
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Zorg voor de (aller)kleinsten
 • Zorg voor de ouderen en specifiek de rusthuisbewoners
 • Gynaecologische problemen en onderzoeken zoals vragen rond anticonceptie, uitstrijkje, infecties enz.
 • Vaccinaties en reisadvies
 • Kleine ingrepen zoals wegname van een huidletsel of ingegroeide teennagel
 • Wondhechting en wondzorg
 • Behandeling van wratten
 • Palliatieve zorg

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het beheer van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een betere kwaliteit van de zorg. Sluit daarom een GMD af bij uw huisarts.
Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door de huisarts naar bepaalde specialisten. Deze voordelen gelden bij alle artsen van de praktijk.

Een GMD afsluiten is kosteloos. Met uw toestemming zal het secretariaat uw identiteitskaart inlezen en via een beveiligd digitaal platform van de overheid (‘e-Health’) uw GMD bij het ziekenfonds in orde brengen. Voor kinderen kan ook de ISI+ kaart gebruikt worden. U hebt recht op inzage in uw dossier en u kan, wanneer u dit beslist heeft, vragen om het door te geven aan een andere huisarts.

In onze praktijk vinden we het belangrijk om de kwaliteit en continuïteit van onze zorg te kunnen garanderen, daarom aanvaarden wij enkel nieuwe patiënten gedomicilieerd te Kristus-Koning, Centrum Brugge en deels Sint-Pieters (zie kaart).

Informed Consent

Met een geïnformeerde toestemming (“informed consent”) geef je de zorgverleners die jou behandelen de toestemming om informatie over jouw gezondheid met elkaar te delen op een beveiligde elektronische manier.

Je huisarts, specialist, verpleegkundige, ziekenfonds, apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis kan jouw toestemming registreren via het eHealth-systeem. Registratie gebeurt doorgaans met de elektronische identiteitskaart van de patiënt en altijd met toestemming van de patiënt. Je kan ook zelf je geïnformeerde toestemming registreren of intrekken via CoZo of MijnGezondheid.

Als huisarts is het belangrijk zicht te hebben op jouw medische historiek, vorige verslagen, laboresultaten enz. Voor een goede beoordeling en behandeling is jouw toestemming dan ook cruciaal.

Bij het inlezen van de elektronische identiteitskaart voor de consultatie zullen wij steeds jouw toestemming registreren en een behandelrelatie aanmaken. Indien u dit niet zou willen, gelieve ons dit te melden.

Huisbezoek

Op de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom vragen we om, indien mogelijk, op consultatie te komen. Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk kan verplaatsen (hoogbejaard, ernstig ziek, ….), kan u telefonisch een huisbezoek aanvragen.

Veelal kan de arts niet exact voorspellen op welk tijdstip hij/zij zal langskomen. Dit hangt immers af van de dringendheid en de haalbaarheid.

Raadpleging

Alle raadplegingen zijn op afspraak. U kan gemakkelijk online een afspraak maken. Komt u met 2 personen, dan boekt u ook 2 afspraken. Indien u online geen gepaste afspraak vindt, bel ons dan gerust op. Dan kijken we samen met u voor een geschikt moment. Voor dringende zaken kan u altijd snel terecht.

Gelieve steeds u eID mee te brengen (voor kinderen kidsID of ISI+ kaart).

Telefoon

Onze secretariaatsmedewerkers staan u graag te woord tussen 8u-12u30 en 14u-17u. Zij zullen u verder helpen voor het maken van een afspraak, aanvragen van een huisbezoek of bij administratieve vragen.
Voor dringende zaken kunnen zij u doorschakelen met een van de artsen. Gelieve het bondig te houden. De patiënten op de raadpleging en in de wachtzaal zullen u dankbaar zijn.
Voor het opvragen van resultaten kunt u rechtstreeks één van de huisartsen bereiken van maandag tot vrijdag, telkens tussen 17u en 17u30.

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. Het is belangrijk om regelmatig de noodzaak, de werking en nevenwerkingen van medicatie te evalueren. Dit kan enkel tijdens een raadpleging. We zorgen ervoor dat u voldoende voorschriften meekrijgt tot aan de voorziene opvolgraadpleging. Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Wij vragen dus om ook hiervoor een afspraak te maken.

Tarieven

De artsen werken aan het conventie-tarief zoals vastgelegd in het akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen. Het grootste deel van dit bedrag wordt door uw ziekenfonds terugbetaald wanneer u het “getuigschrift voor verstrekte hulp” binnenbrengt. Het deel dat u zelf betaalt heet “remgeld”. Hoeveel remgeld u betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie en varieert tussen 1 en 6 euro voor een consultatie, tussen 3 en 14 euro voor een huisbezoek.
Voor een avondconsultatie geldt een hoger tarief. U betaalt dan een supplement dat door het ziekenfonds volledig wordt terugbetaald indien u een GMD hebt.

 • Consultatie : 28 euro
 • Avondconsultatie : 32 euro
 • Huisbezoek : 41 euro

Derdebetalersregeling
Weduwen, personen met een handicap, personen met een laag inkomen of hoge medische kosten, of werklozen betalen op de consultatie enkel het remgeld. Afhankelijk van het statuut bij het ziekenfonds betaal je 1 euro of 4 euro voor een consultatie. De arts stuurt het getuigschrift zelf naar de mutualiteit van de patiënt.

Remgeldfacturen
Wenst u een huisbezoek van een van onze artsen, en is het moeilijk om het consult op dat moment te betalen, dan is er een mogelijkheid de huisbezoeken per kwartaal te laten factureren. Hiervoor rekenen wij een administratieve kost aan van 2 euro voor het opvolgen en opmaken van deze verrichting.