Team maak een afspraak

Dr Elien Gheysens

Dr Elien Gheysens behaalde in juni 2011 haar diploma als arts aan de KULeuven. Ze vervolledigde haar opleiding tot huisarts in praktijken te Sterrebeek en Kessel-Lo. Op 1 januari 2014 startte ze als collega in de praktijk van Dr Michel Goetinck. Samen richtten ze ‘huisartsenpraktijk de Stoute’ op en zagen ze de praktijk verder groeien. Ze werkte daarnaast ook voor Kind&Gezin en is aangenomen arts voor politie en defensie.

 

Dr Annouck Demarest

Dr Annouck Demarest genoot haar opleiding geneeskunde aan de UGent. Ze behaalde haar diploma als arts in juni 2013. In augustus 2013 startte ze de opleiding voor de specialisatie anesthesie en reanimatietechnieken, doch in 2015 besloot ze de switch te maken naar huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg. Van september 2015 tot augustus 2017 werkte Dr Demarest 2 jaar als huisarts in opleiding in huisartsenpraktijk de Stoute en besloot ze erna het team te vervoegen. Ook zij werkte voor Kind&Gezin en is aangenomen voor politie en defensie.

Dr Steven Decorte

Dr Steven Decorte studeerde af in 2000 als huisarts aan de KULeuven.  Initieel begon hij zijn loopbaan als huisarts in het buitenland (UK, Australië); nadien werkte hij mee aan klinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en vaccins in Brussel en aan de UGent. Vervolgens nam hij in 2009 opnieuw zijn activiteit als huisarts op en werkte 10 jaar in een medisch centrum in Zeeuws Vlaanderen, regio Breskens.

Dr Olha Netrebko

Dr Olha Netrebko is afkomstig van Oekraïne en behaalde er haar diploma arts in 2003. Ze volgde de liefde naar België en studeerde in 2012 af als basisarts aan de UGent. Haar opleiding tot huisarts vervolledigde ze in de praktijk van Dr Michel Goetinck. Momenteel is ze in 2 huisartsenpraktijken actief, namelijk HAP Zilverstraat en HAP de Stoute.

Dr Seraphine Luyten

Dr Seraphine Luyten heeft reeds een 10-tal jaar ervaring als huisarts. Ze is afkomstig van Tervuren en verhuisde recent met haar gezin naar Brugge. Een nieuwe wind door de praktijk is altijd inspirerend en verrijkend. We zijn blij en benieuwd om samen van start te kunnen gaan.

Dr Charlotte De Bruyn

Dr Charlotte De Bruyn werkt in onze praktijk als huisarts in opleiding, of kortweg “haio”. Zij zal 18 maanden van haar vervolgopleiding in de huisartsgeneeskunde in onze praktijk volbrengen. Zij neemt deel aan alle aspecten van het huisartsgeneeskundig werk: zelfstandig spreekuur, huisbezoeken, wachtdiensten, dagelijkse patiëntenbriefing en praktijkoverleg. Ze kan ze op elk moment beroep doen op één van de andere artsen indien overleg zinvol lijkt. We ondersteunen en leren van elkaar.

An-Sofie Van Damme

Mevr An-Sofie Van Damme is secretariaatsmedewerker. Ze staat in voor het onthaal, het maken van afspraken en administratieve taken. Ze zal u graag verder helpen aan de balie en aan de telefoon.