Team maak een afspraak

Dr Michel Goetinck

Dr Michel Goetinck behaalde zijn diploma als dokter in de genees-,heel- en verloskunde in juni 1977 (RUG) en geneesheer- hygiënist, schoolgeneeskunde, in 1978 (RUG). Hij startte zijn solopraktijk als huisarts in januari 1978. Sinds 2014 associëerde hij zich met dr Gheysens, en sinds 2017 met dr Demarest. Hij ontwikkelde speciale interesse in letsels van het bewegingsapparaat en in de aanpak en begeleiding van psychiatrische problematiek. Hij is actief CRA (coördinerend en raadgevend arts) voor het WZC Ter Potterie, OCMW Brugge. Hij is praktijkopleider sinds 1988. Hij is aangenomen arts voor politie en defensie.

Dr Elien Gheysens

Dr Elien Gheysens behaalde in juni 2011 haar diploma als arts aan de KULeuven. Ze vervolledigde haar opleiding tot huisarts in praktijken te Sterrebeek en Kessel-Lo. Op 1 januari 2014 startte ze als collega in de praktijk van Dr Michel Goetinck. Samen richtten ze ‘huisartsenpraktijk de Stoute’ op en zagen ze de praktijk verder groeien. Ze werkte daarnaast ook voor Kind & Gezin en is aangenomen arts voor politie en defensie.

Dr Annouck Demarest

Dr Annouck Demarest genoot haar opleiding geneeskunde aan de Universiteit Gent. Zij behaalde haar diploma als arts in juni 2013. In augustus 2013 startte zij de opleiding in het UZ Gent voor de specialisatie anesthesie en reanimatietechnieken, doch in 2015 besloot zij de switch te maken naar huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg. Van september 2015 tot augustus 2017 werkte dr. Annouck Demarest 2 jaar als huisarts-in-opleiding in onze praktijk en besloot ons erna te vervoegen in het team. Naast haar basisopleiding is zij ook aangenomen arts voor Kind&Gezin, politie en defensie.

Dr Olha Netrebko

Dr Olha Netrebko is afkomstig van Oekraïne en behaalde er haar diploma arts in 2003. De liefde bracht haar vervolgens naar België. In 2012 studeerde ze af als basisarts aan de UGent. Haar opleiding tot huisarts vervolledigde ze in de praktijk van Dr Michel Goetinck. Ze schreef een afstudeerwerk over anticonceptie in de huisartsenpraktijk. Momenteel is ze in twee huisartsenpraktijken actief, namelijk HAP Zilverstraat en HAP de Stoute.

Dr Laurens Deceuninck (HAIO)

Op 1 september 2017 startte dr Laurens Deceuninck als huisarts in opleiding (HAIO) in onze praktijk. Hij studeerde in juni 2017 af als basisarts aan de UGent en voltooit nu een 2 jaar durende praktijkopleiding. Hij wordt ingeschakeld in alle aspecten van het huisartsenwerk, waarbij hij steeds kan terugvallen op de ondersteuning van de andere artsen in de praktijk. Dagelijks is er overleg en rapportering.
Wij zijn ervan overtuigd dat hij een meerwaarde betekent voor onze praktijk en wensen hem alvast veel succes!

Nathalie Vanhove

Mevr Nathalie Vanhove behaalde in 2000 haar diploma verpleegkundige aan de KHBO. Tijdens haar jarenlange tewerkstelling binnen de geestelijke gezondheidszorg groeide haar interesse in de eerstelijnszorg. Daarop vatte Nathalie in 2017 de nieuwe studie ‘verpleegkundige in de huisartsenpraktijk’ aan aan de Arteveldehogeschool in Gent. Tijdens haar opleiding liep zij reeds stage binnen huisartsenpraktijk de Stoute.

Naast de algemene coördinatie van de praktijk staat Nathalie ook in voor het verpleegkundige luik binnen de praktijk.

Stéphanie De Bruyne

Mevr. Stéphanie De Bruyne studeerde in 2008 af in de richting gezondheid- en welzijnswetenschappen. Na 6 jaar tewerkgesteld geweest te zijn als administratief bediende bij een vastgoedkantoor wilde ze opnieuw aan de slag in de sector die haar destijds al zo enorm boeide, want werken met en voor mensen, dat is wat ze enorm graag doet.

Stéphanie staat in voor het onthaal, het maken van afspraken en administratieve taken.