WELKOM MARIE-ASTRID!

Met veel plezier verwelkomen we deze week Marie-Astrid in ons team. Zij heeft reeds vele jaren ervaring in de medische sector als verpleegkundige en is klaar voor een nieuwe uitdaging in onze praktijk. Marie-Astrid zal het secretariaat versterken en u met veel plezier te woord staan aan de balie en de telefoon.

We wensen haar heel veel succes toe! 🙂

BEDANKT OAKJE!

Helaas nemen we afscheid van onze secretariaatsmedewerker Oakje. We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking en haar inzet voor de praktijk en onze patiënten. We wensen haar dan ook veel succes in haar verdere loopbaan!

WELKOM CHARLOTTE!

Op 1 april verwelkomen we dr. Charlotte De Bruyn in onze praktijk. Zij is huisarts in opleiding, of kortweg “haio”, en zal de laatste 18 maanden van haar vervolgopleiding in de huisartsengeneeskunde bij ons volbrengen.

Dr. De Bruyn neemt deel aan alle aspecten van het huisartsgeneeskundig werk: zelfstandig spreekuur, huisbezoeken, wachtdiensten, dagelijkse patiëntenbriefing en praktijkoverleg. Zo kan ze op elk moment beroep doen op één van de andere artsen indien overleg zinvol lijkt. Zo ondersteunen we en leren we van elkaar.

We wensen haar een boeiende tijd toe!

BEDANKT EMMA!

Op vrijdag 29/03/24 nemen we tot onze spijt afscheid van dr. Emma Demeulenaere. Wij willen haar van harte bedanken voor de fijne samenwerking en haar grote inzet voor onze patiënten en de praktijk. Wij zullen haar enorm missen, maar wensen haar heel veel succes en het beste toe in haar verdere carrière.

Vacature: Medewerker medisch secretariaat (interim)

In deze boeiende maar ook uitdagende tijd voor huisartsen en huisartsenpraktijken is een goede ondersteuning van groot belang. In dat kader zijn we op zoek naar een enthousiaste secretariaatsmedewerker voor een vervangopdracht. Iemand met sterke communicatieve vaardigheden en een positieve ingesteldheid die onze huisartsenpraktijk mee uitstraling geeft!

Word jij onze nieuwe secretariaatsmedewerker? Klik hier voor de vacature.

WELKOM DR. SERAPHINE LUYTEN!

Vanaf maandag 19/02/24 verwelkomen we een nieuwe arts in onze praktijk, dr. Seraphine Luyten.

Dr Seraphine Luyten heeft reeds een 10-tal jaar ervaring als huisarts. Ze is afkomstig van Tervuren en verhuisde recent met haar gezin naar Brugge. Een nieuwe wind door de praktijk is altijd inspirerend en verrijkend. We zijn blij en benieuwd om samen van start te kunnen gaan. We wensen haar heel veel succes toe!

BEDANKT KRISTEL!

Met spijt in het hart nemen we afscheid van secretariaatsmedewerker Kristel Pyck. We zijn dankbaar voor haar inzet voor de patiënten en de praktijk de voorbije jaren. We wensen haar dan ook het allerbeste toe!

Nieuwjaarswens

Een nieuw jaar:

Bruisend en Sprankelend

Stralend en Schitterend

Gezond en Gelukkig

Zorgeloos en Prachtig

 

Wij wensen jullie Warme Feestdagen!

Team huisartsenpraktijk de Stoute

Missed Appointment

Dear Patients,

Lately in our practice we are more and more confronted with patients who do not keep their appointments without notifying us. This is very annoying as we have to refuse other patients who need medical help.

May we kindly ask you, if you are unable to attend, to cancel your appointment in time.

Without timely cancellation, we will be forced to charge you for this consultation (30 euros fully charged to the patient).

Thank you in advance for your understanding!

Niet nakomen van een afspraak

Beste patiënten,

De laatste tijd worden we in onze praktijk helaas meer en meer geconfronteerd met patiënten die hun afspraak niet nakomen zonder ons te verwittigen. Dit is erg vervelend daar we andere patiënten die medische hulp nodig hebben moeten weigeren.

Mogen wij u daarom vriendelijk vragen indien u verhinderd bent, steeds uw afspraak tijdig te annuleren.

Zonder tijdige annulatie zullen wij dan ook genoodzaakt zijn deze consultatie aan te rekenen (30 euro volledig ten laste van de patiënt).

Alvast bedankt voor jullie begrip!