Bedankt Viviane!

Vanaf september nemen we afscheid van Mevr Viviane Mertens, echtgenote van Dr Michel Goetinck.
40 jaar lang heeft ze zich ingezet voor het reilen en zeilen binnen huisartsenpraktijk de Stoute.

We willen haar dan ook bedanken voor de vele jaren dienst en haar niet aflatende inzet voor de artsen en de patiënten.

Viviane, geniet nu maar met volle teugen van je welverdiend pensioen!