Betrouwbare medische info op mensenmaat

De website Gezondheid en Wetenschap heeft als doel patiënten en burgers te informeren met betrouwbare gezondheidsinformatie. Naar schatting verwerft 75% van de mensen kennis over gezondheid via de media. Op deze site kunnen patiënten en burger allerlei informatie terugvinden over de gezondheid in het algemeen.

Een gemakkelijk hulpmiddeltje dus. De website Gezondheid en Wetenschap biedt ook eerstehulptips aan, een maandelijkse podcast en een wekelijkse nieuwsbrief.

Naast zeer nuttige informatie verschijnen er ook minder correcte commentaren en soms ronduit verkeerde adviezen. Mensen weten vaak niet wat ze nog moeten geloven.

Daarom ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam), met financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, de onafhankelijke website Gezondheid en Wetenschap. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek.

Hieronder vinden jullie de link terug:

https://www.gezondheidenwetenschap.be/