Niet nakomen van een afspraak

Beste patiënten,

De laatste tijd worden we in onze praktijk helaas meer en meer geconfronteerd met patiënten die hun afspraak niet nakomen zonder ons te verwittigen. Dit is erg vervelend daar we andere patiënten die medische hulp nodig hebben moeten weigeren.

Mogen wij u daarom vriendelijk vragen indien u verhinderd bent, steeds uw afspraak tijdig te annuleren.

Zonder tijdige annulatie zullen wij dan ook genoodzaakt zijn deze consultatie aan te rekenen (30 euro volledig ten laste van de patiënt).

Alvast bedankt voor jullie begrip!