UPDATE 17/10/2022: Procedure als je je ziek voelt (van toepassing vanaf de leeftijd van 6 jaar)

Heb je één van de volgende (milde) symptomen ? Blijf thuis en contacteer NIET je huisarts, maar gebruik de zelfevaluatietool.

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Het testen bij symptomen wordt sterk aanbevolen

 • bij nauw contact (zoals in het gezin) met ernstig immuungecompromitteerde patiënten;
 • voor alle zorgverleners

Als blijkt dat je je best laat testen, kan je een zelftest uitvoeren, of kan je je laten testen bij een apotheker (RAT-test). Met de testcode die je via de tool krijgt, kan je een afspraak maken bij een apotheker voor een terugbetaalde test. Zonder testcode, kan je ook een afspraak maken, maar dan wordt je test niet terugbetaald. Een zelftest wordt ook niet terugbetaald.

Via deze lijst vind je de apothekers bij wie je een tekst kan laten afnemen. Je krijgt dan het resultaat na ongeveer 15 minuten.

Je raadpleegt best een arts

 • Als je een hoger risico op ernstige COVID-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz),
 • als je symptomen verergeren of langer dan 5 dagen duren

Je arts kan dan op basis van je individueel geval beslissen of een (tweede) test aangewezen is, en zo ja, met welk type test.

In afwachting van je resultaat:

 • Blijf thuis als het kan.
 • Als je niet kan thuisblijven, draag dan altijd een mondmasker buitenshuis, zoals op het openbaar vervoer
 • Bewaar afstand van je vrienden, familieleden of collega’s, zolang je klachten hebt. Zo vermijd je dat je andere mensen besmet.

Is de test positief?

 • Ga in isolatie. Blijf minstens 7 dagen thuis vanaf het begin van de symptomen.
 • Volg het advies van je huisarts, als je die hebt geraadpleegd.
 • Verlaat je huis pas na 7 dagen
  • Als je al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt.
  • Als je symptomen klinisch verbeterd zijn.

  Draag dan nog wel 3 dagen een mondmasker buitenhuis

Is de test negatief?

Ook bij een negatieve test blijf je best thuis (en/of draag je een mondmasker), zolang de symptomen duren. Een negatief resultaat met een zelftest sluit een besmetting met het COVID-19 virus immers niet noodzakelijk uit. Bovendien wordt ook de overdracht van andere luchtwegvirussen (zoals het griepvirus) best voorkomen.

Bron: Sciensano