Welkom Lisa!

Op 1 april verwelkomen we Dr Lisa Haegeman in onze praktijk. Zij is huisarts in opleiding, of kortweg “haio”, en zal de laatste 18 maanden van haar vervolgopleiding in de huisartsgeneeskunde bij ons volbrengen.

Dr Haegeman neemt deel aan alle aspecten van het huisartsgeneeskundig werk: zelfstandig spreekuur, huisbezoeken, wachtdiensten, dagelijkse patiëntenbriefing en praktijkoverleg. Ze kan ze op elk moment beroep doen op één van de andere artsen indien overleg zinvol lijkt. Zo ondersteunen we en leren we van elkaar.

We wensen haar veel succes!